Privacy Policy

Dit is de Privacy Policy van de firma: ERGOMEDICS bv, gevestigd te 2020 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 290 met BTW BE435.324.617. Voor vragen en informatie over de gegevensverwerking en het privacy beleid kan u terecht via mail naar info@ergomedics.be of via telefoon naar +32 3 248.04.57.

Bij Ergomedics BV hechten we erg veel belang aan het respect voor uw privacy. Daarom behandelen we uw persoonsgegevens met de grootste zorg. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens die in voege treden op 25 mei 2018 nodigen we u uit om ons privacybeleid even door te nemen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en van de belangrijkste punten terzake.

Persoonsgegevens die door middel van formulieren of op enige andere wijze worden verkregen (zoals o.a. naam, voornaam, facturatieaadres, leveringsadres, btw nummer, telefoon, gsm nummer, emailadres, enz.) worden niet verstrekt aan derden en worden nooit doorverkocht.
Ergomedics gebruikt deze informatie louter en alleen om enerzijds haar diensten te kunnen verlenen (d.i. o.a. bestellingen op de juiste adressen te kunnen leveren, facturen te kunnen opmaken en vragen tot informatie te kunnen beantwoorden) en anderzijds voor directe marketing en u te kunnen informeren over o.a. onze promoties, nieuwe producten, opleidingen en wetenschappelijke artikelen over blessures.

Indien u zich heeft ingeschreven voor onze Nieuwsbrief en deze niet meer wenst te ontvangen, kan u zich ten allen tijde uitschrijven door een mailbericht te sturen naar info@ergomedics.be

Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren of ze laten verwijderen.

Meer informatie omtrent bescherming van uw privacy kan u verkrijgen op het volgende emailadres: info@ergomedics.be  

Indien Ergomedics een cookie plaatst bij het bezoek aan de website, dan wordt deze enkel gebruikt om de functionaliteit te verbeteren. Deze cookie wordt voor geen enkele andere doelstelling gebruikt.

Ergomedics respecteert uw privacy.