Disclaimer

Deze website is behoort toe aan:

ERGOMEDICS BV
Jan van Rijswijcklaan 290
2020 Antwerpen
BE435.324.617
info@ergomedics.be
+32 3 248 04 57


COPYRIGHT
Alle inhoud op deze website is auteursrechtelijk beschermd en is intellectueel eigendom van Ergomedics. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Ergomedics is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ergomedics.
 
AANSPRAKELIJKHEID
De inhoud van webshop-ergomedics wordt regelmatig gewijzigd of aangevuld, en de nodige inspanningen worden geleverd om de juistheid ervan te verzekeren. Ergomedics kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledige informatie, die op de website vermeld staat. Ergomedics behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan zijn website, alsook om informatie en producten te verwijderen.

LINKS
Webshop-ergomedics bevat links naar andere sites. Ergomedics oefent geen enkele controle uit over deze websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.